הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 23 פברואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:59
עלות השחר (עלות השחר):
05:32
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:16
זריחה (הנץ החמה):
09:03
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:15
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:33
שקיעת החמה (שקיעה):
17:59
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
57:03 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בכ"ח בשבט (134 לפנה"ס)? בתקופת החשמונאים בוטל המצור מן העיר ירושלים. לזכר כך, נקבע היום לחג על-ידי החשמונאים.