ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 22. פברואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:00
עלות השחר (עלות השחר):
05:32
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:17
זריחה (הנץ החמה):
09:03
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:14
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:33
שקיעת החמה (שקיעה):
17:58
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:56 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ראש חודש אדר
היסטוריה יהודית

בראש חודש אדר הביא האלוקים על מצרים את המכה התשיעית, מכת חושך, ששה שבועות לפני יציאת מצרים.

ביום זה נפטר הפרשן התנכ"י המפורסם, רבי אברהם בן מאיר אבן עזרא.

הלכות ומנהגים

היום הוא היום השני של ראש חודש אדר (כאשר לחודש הקודם שלושים יום, גם יום השלושים וגם היום הראשון של החודש לאחריו הם 'ראש חודש').

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.

"משנכנס אדר מרבין בשמחה" אומר התלמוד. מכיוון שזהו החודש אשר נהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב – ככתוב במגילת אסתר. חכמינו זכרונם לברכה אומרים כי בחודש זה מזלו של היהודי חזק מתמיד ולפיכך כדאי לדחות אירועים מאתגרים (דיון בבית-משפט, טיפול רפואי וכדומה) לחודש אדר.