ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 22. פברואר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:59
עלות השחר (עלות השחר):
05:32
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:16
זריחה (הנץ החמה):
09:03
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:14
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:26
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:33
שקיעת החמה (שקיעה):
17:58
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:58 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):