הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 22 פברואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:00
עלות השחר (עלות השחר):
05:33
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:17
זריחה (הנץ החמה):
09:04
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:14
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:33
שקיעת החמה (שקיעה):
18:09
צאת השבת:
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
פרשת שקלים
הלכות ומנהגים

כשבית המקדש עמד על תילו בירושלים, היהודים היו מנדבים מחצית השקל לבית-המקדש. גביית השקלים החלה בראש חודש אדר. לזכר מאורע זה, אנו קוראים בתורה בשבת שלפני ראש חודש אדר (או בשבת ראש-חודש) את "פרשת שקלים": חלקים מפרשת "כי תשא", בה מצווה האלוקים למשה לתת מחצית השקל.

(פרשת שקלים היא אחת מארבע פרשיות מיוחדות הנקראות לפני או במשך חודש אדר (שקלים, זכור, פרה והחודש).

שבת-קודש לפני ראש חודש מכונה בשם "שבת מברכים". אנו מברכים את החודש בברכה מיוחדת הנאמרת לפני תפילת מוסף. היום אנו מברכים את חודש אדר, שיחול בימי שלישי ורביעי בשבוע הבא.

קודם ברכת החודש, נהוג להכריז את זמן ה"מולד", הזמן בו הירח החדש מופיע.

מנהג חב"ד לקרוא את ספר התהלים בבוקר יום השבת, לאחר-מכן ללמוד מאמר חסידות, ולאחר התפילה לערוך התוועדות (התכנסות רעים) חסידית