הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 21 פברואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:01
עלות השחר (עלות השחר):
05:34
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:18
זריחה (הנץ החמה):
09:04
סוף זמן קריאת שמע:
10:01
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:14
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:10
הדלקת נרות:
17:32
שקיעת החמה (שקיעה):
17:57
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:44 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

כ"ו בשבט הוא יום הפטירה של רבי דוד בן שמואל הלוי, הידוע בשם "ט"ז", ראשי התיבות של ספרו "טורי זהב" – ספר פרשנות לספר ההלכה "השולחן ערוך".