ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 20. פברואר 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:01
עלות השחר (עלות השחר):
05:34
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:18
זריחה (הנץ החמה):
09:04
סוף זמן קריאת שמע:
10:01
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:14
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:25
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:31
שקיעת החמה (שקיעה):
18:08
צאת השבת:
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:42 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
שבת זכור
היסטוריה יהודית

לאחר שבמשך שנים לא קיבל בית המשפט את עדות יהודי ברבדוס בשל סירובם להישבע על התנ"ך הנוצרי, ביקשה הקהילה היהודית מהמלך רשות להישבע על הספר חמשה חומשי תורה. ביום זה בשנת 1674, קיבלה הקהילה את הרשות המבוקשת.

הלכות ומנהגים

בשבת שלפני חג הפורים, בו אנו מציינים את מפלתו של המן העמלקי שביקש "להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים", אנו קוראים בתורה את פרשת זכור המצווה עלינו לזכור את מעשי עמלק ולמחות את זכרו מתחת השמים"

פרשת זכור היא השניה מארבעת הפרשות שקוראים לפני ובמשך חודש אדר (הפרשות האחרות: שקלים, פרה והחודש).