Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

יום שלישי 19 פברואר 2019

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
פורים קטן
היסטוריה יהודית

לפי הדיעות שמשה רבינו נולד בז' אדר א', היום התקיימה ברית המילה של משה רבינו, כפי שציווה אלוקים לאברהם ולבניו אחריו.

הלכות ומנהגים

בשנה רגילה אנו מציינים את חג הפורים בי"ד באדר, לרגל ההצלה הניסית מגזירתו של המן הרשע. למרות שאת החג נחגוג השנה בחודש 'אדר ב', אנו מציינים יום זה כ'פורים קטן'. אין מצוות מיוחדות לפורים קטן מלבד אי אמירת קטעי ה'תחנון' שבתפילה וכדומה. בספר 'שולחן ערוך' מובאת דיעה כי יש להוסיף בשמחה ביום זה. למרות שלא נפסקה כך ההלכה, יש להוסיף קצת בשמחה ו"טוב לב משתה תמיד". (שולחן ערוך, אורח חיים תרצז)