ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי י״ז. אדר א ה׳תשפ״ב

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:03
עלות השחר (עלות השחר):
05:36
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:20
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
10:02
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:13
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:23
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:08
הדלקת נרות:
17:30
שקיעת החמה (שקיעה):
17:55
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:21 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):