הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 18 פברואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:04
עלות השחר (עלות השחר):
05:37
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:21
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:02
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:13
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:23
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:29
שקיעת החמה (שקיעה):
17:55
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:17 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

לאחר סיפור "פילגש בגבעה", תקפו כוחות צבא ישראל את אנשי שבט בנימין. המלחמה כמעט והביאה להכחדת שבט בנימין (הסיפור מובא בספר שופטים, פרקים יט-כא).