ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 17. פברואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:05
עלות השחר (עלות השחר):
05:37
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:22
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:02
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:12
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:28
שקיעת החמה (שקיעה):
18:05
צאת השבת:
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:08 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):