ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 17. פברואר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:04
עלות השחר (עלות השחר):
05:37
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:22
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
10:02
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:12
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:06
הדלקת נרות:
17:28
שקיעת החמה (שקיעה):
17:54
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
56:10 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

כ"ו בשבט הוא יום הפטירה של רבי דוד בן שמואל הלוי, הידוע בשם "ט"ז", ראשי התיבות של ספרו "טורי זהב" – ספר פרשנות לספר ההלכה "השולחן ערוך".