ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ז. אדר א ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:05
עלות השחר (עלות השחר):
05:38
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:23
זריחה (הנץ החמה):
09:07
סוף זמן קריאת שמע:
10:03
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:12
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:05
הדלקת נרות:
17:27
שקיעת החמה (שקיעה):
17:53
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:59 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

משה רבינו נולד בז' באדר בשנת ב'שסח לבריאת העולם (1393 לפנה"ס). לפי דיעה אחת, היתה זו שנה מעוברת ומשה רבינו נולד בחודש אדר א. משה נפטר ביום הולדתו 120 שנה לאחר-מכן.