הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 16 פברואר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:06
עלות השחר (עלות השחר):
05:38
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:23
זריחה (הנץ החמה):
09:07
סוף זמן קריאת שמע:
10:03
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:12
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:22
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:28
שקיעת החמה (שקיעה):
17:53
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:58 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):