ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 15. פברואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:06
עלות השחר (עלות השחר):
05:39
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:24
זריחה (הנץ החמה):
09:07
סוף זמן קריאת שמע:
10:03
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:11
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:21
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:27
שקיעת החמה (שקיעה):
17:52
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:50 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרב שמריהו גוראריה היה חתנו של הרבי מליובאוויטש הקודם, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן. הוא ניהל את רשת הישיבות "תומכי תמימים ליובאוויטש" – תפקיד שהוטל עליו על-ידי חותנו, רבי יוסף יצחק, עד לפטירתו בו' אדר א תשמ"ט.