ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 14. פברואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:40
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:25
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:03
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:11
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:20
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:26
שקיעת החמה (שקיעה):
17:51
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:41 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):