ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי ט״ו. שבט ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:40
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:25
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:03
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:11
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:20
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:25
שקיעת החמה (שקיעה):
17:51
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:39 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ט"ו בשבט
הלכות ומנהגים

היום, ט"ו בשבט, מכונה "ראש השנה לאילנות". זוהי העונה בה האילנות הראשונים בארץ ישראל מתחילים לפרוח. על-פי ההלכה, המושג "ראש השנה לאילנות" חשוב לעניין מעשרות שיש להפריש בארץ ישראל. אנו מציינים יום זה באכילת פירות – בעיקר כאלו משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל (ענבים, תאנים, רימונים, זיתים ותמרים). ביום זה אנו זוכרים כי "האדם עץ השדה" ומתמקדים בלקח שניתן להפיק מכך לחיי היומיום.

עוד על ט"ו בשבט