ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 13. פברואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:08
עלות השחר (עלות השחר):
05:41
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:26
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:10
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:20
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:25
שקיעת החמה (שקיעה):
17:50
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:32 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):