ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 12. פברואר 2025

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:08
עלות השחר (עלות השחר):
05:41
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:26
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:10
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:19
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:25
שקיעת החמה (שקיעה):
17:50
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:30 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית
י"ד שבט הוא יום הפטירה של רבי יעקב יהושע פולק כץ, מחבר הפירוש התלמודי המפורסם "פני יהושע". הוא כיהן כרב הערים למברג (לבוב), ברלין, מץ ופרנקפורט. בין תלמידיו היה רבי דובער, שלימים הפך ל"מגיד ממעזריטש".