ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 12. פברואר 2021

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:08
עלות השחר (עלות השחר):
05:41
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:26
זריחה (הנץ החמה):
09:08
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:24
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:10
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:19
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:03
הדלקת נרות:
17:25
שקיעת החמה (שקיעה):
17:50
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:30 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
ראש חודש אדר
הלכות ומנהגים

היום הוא היום הראשון של ראש חודש אדר (כאשר לחודש שעבר שלושים יום, אנו מציינים שני ימי ראש חודש: יום השלושים של החודש שעבר והיום הראשון של החודש הבא).

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.