ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי י״ג. שבט ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:09
עלות השחר (עלות השחר):
05:42
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:27
זריחה (הנץ החמה):
09:09
סוף זמן קריאת שמע:
10:04
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:10
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:19
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:24
שקיעת החמה (שקיעה):
17:49
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:21 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרבנית שטערנא שרה היתה אשתו של הרבי החמישי מליובאוויטש, רבי שלום דובער שניאורסאהן, ואם הרבי השישי, רבי יוסף יצחק. היא נמלטה יחד עם בעלה במהלך מלחמת העולם הראשונה מליובאוויטש לרוסטוב, שם נפטר בעלה בגיל 59. היא היתה עדה למאסרו של בנה, רבי יוסף יצחק, על-ידי המשטרה החשאית הרוסית ב"עוון" הפצת יהדות. יחד עמו היא נמלטה מורשה הנאצית והגיעה לארצות-הברית, שם נפטרה בי"ג שבט תש"ב (1942).