ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 10. פברואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:10
עלות השחר (עלות השחר):
05:43
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:28
זריחה (הנץ החמה):
09:09
סוף זמן קריאת שמע:
10:05
סוף זמן תפילת שחרית:
11:55
חצות (היום):
12:23
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:09
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:17
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:22
שקיעת החמה (שקיעה):
18:00
צאת השבת:
23:54
חצות הלילה (הלילה):
55:06 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

היום הוא היום השני של ראש חודש "אדר ראשון" (בשל העובדה שהשנה היא "שנה מעוברת", אנו מציינים שני חודשי אדר - אדר ראשון ואדר שני).")

במהלך התפילה מוסיפים קטעי תפילה מיוחדים: "חצי הלל" (פרקי תהלים שתוכנם שבח והודאה לה'), "יעלה ויבוא" בתפילת שמונה-עשרה וכן בברכת המזון, ותפילת "מוסף". אין אומרים תחנון בתפילות יום זה.

רבים מציינים את ראש החודש בסעודה חגיגית ובמיעוט עשיית מלאכה. המנהג האחרון נפוץ במיוחד אצל נשי ישראל.

השנה היא "שנה מעוברת", וככזו אנו מוסיפים ללוח השנה חודש נוסף: אדר ראשון (או בקצרה אדר א). לוח השנה היהודי נקבע לפי מהלך הירח, ולוח השנה הלועזי לפי הילוך השמש. על-מנת לוודא שחג הפסח תמיד יחול באביב, מדי כמה שנים (7 פעמים במחזור של 19 שנה) אנו "מעברים" את השנה ומוסיפים חודש אדר נוסף.

חג הפורים, החל בי"ד לחודש אדר, יחול השנה בי"ד אדר ב, ואילו בי"ד אדר א' נחגוג "פורים קטן".