ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 1. פברואר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:16
עלות השחר (עלות השחר):
05:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:35
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:04
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:11
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:14
שקיעת החמה (שקיעה):
17:40
לילה (צאת הכוכבים):
23:54
חצות הלילה (הלילה):
53:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

הרבנית חיה מושקא שניאורסאהן היתה בתו של הרבי הקודם מליובאוויטש, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, וזוגתו של הרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן. כרבנית, היא בחרה מן הכבוד והעדיפה לחיות את חייה בצניעות ובענווה. לאחר פטירתה בשנת תשמ"ח (1988), הוקמו מאות מוסדות לזכרה ואלפי בנות נושאות את שמה. לזכרה, מתקיים בכל שנה ביום זה "כינוס השלוחות" – לשלוחות חב"ד-ליובאוויטש ברחבי העולם.