הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת ו שבט ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:16
עלות השחר (עלות השחר):
05:49
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:35
זריחה (הנץ החמה):
09:12
סוף זמן קריאת שמע:
10:06
סוף זמן תפילת שחרית:
11:54
חצות (היום):
12:22
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
15:04
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
16:11
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
17:14
שקיעת החמה (שקיעה):
17:52
צאת השבת:
23:54
חצות הלילה (הלילה):
53:52 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

חסידי חב"ד נוהגים לקיים את מנהגי יום ה"יארצייט" (יום הפטירה) של רבי יוסף יצחק שניאורסאהן – הרבי הקודם מליובאוויטש, החל ביו"ד שבט בשבוע הקרוב. בין המנהגים: לעלות לתורה בשבת לפני יום היארצייט.