ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 9. דצמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:42
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:30
זריחה (הנץ החמה):
08:59
סוף זמן קריאת שמע:
09:50
סוף זמן תפילת שחרית:
11:32
חצות (היום):
11:59
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:37
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:16
צאת השבת | תחילת זמן הדלקת נרות חנוכה:
23:33
חצות הלילה (הלילה):
51:13 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
יום שני של חנוכה
היסטוריה יהודית

בכ"ה בכסלו בשנת ג'תרכב לבריאת העולם, המכבים שיחררו את בית המקדש אשר בירושלים, לאחר שניצחו את הצבא האדיר של אנטיוכוס, שניסה לאלץ את היהודים לעבור על מצוות בוראם. היהודים המנצחים נכנסו לבית-המקדש, חנכו אותו מחדש וביקשו לשוב ולחדש את העבודה בו. אך כל השמן שהיה בבית המקדש חולל על-ידי היוונים, וכאשר היהודים ביקשו להדליק את המנורה מחדש הם מצאו רק פך שמן אחד, בעוד ייצור שמן חדש יארך שמונה ימים. באורח נס, השמן הספיק לשמונה ימים.

לזכר נס זה תיקנו החכמים את חג החנוכה, חג בן שמונה ימים במהלכו מדליקים את החנוכיה בכל לילה ומפרסמים את הנס.

הרב אברהם בן דוד מפושקירה (פרובנס), המפורסם בראשי התיבות שלו "הראב"ד", התפרסם בעיקר בזכות הגהותיו לחיבורו של הרמב"ם, ה"משנה תורה". הוא נפטר ביום זה בשנת ד'תתקנ"ט לבריאת העולם.

ביום זה, נחנך בית-הכנסת הראשון באמריקה. היה זה "בית הכנסת טורו", בניופורט שברוד איילנד. יצחק טורו היה הרב הראשון בבית-כנסת זה שבמושבות האמריקאיות.

הלכות ומנהגים

לרגל הנס אנו מוסיפים תפילות מיוחדות. בתפילת הבוקר אנו אומרים "הלל שלם", ובתפילות שמונה-עשרה וברכת המזון אנו מוסיפים את "ועל הניסים". אין אומרים תחנון במהלך כל חג החנוכה.

בחג החנוכה אנו מציינים את "נס פך השמן", ומדליקים בכל לילה את החנוכיה כאשר בכל לילה אנו מוסיפים נר נוסף. הלילה, הלילה השלישי של חג החנוכה, אנו מדליקים שלושה נרות (משמאל לימין) (בלוח השנה היהודי, היום מתחיל עם צאת הכוכבים, ולפיכך הערב מתחיל היום השלישי של חג החנוכה).

הלילה אנו אומרים אומרים 2 ברכות לפני הדלקת החנוכיה: ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם... 1) אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר חנוכה; 2) שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

חשוב מאוד: בשל קדושת השבת אין להדליק, להכין או להעביר את החנוכיה לפני צאת השבת. לזמנים מדוייקים של כניסת ויציאת השבת באיזורך לחץ כאן.

לחץ כאן לאתר הבית של חג החנוכה