ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי ט״ו. כסלו ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:08
עלות השחר (עלות השחר):
05:42
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:30
זריחה (הנץ החמה):
08:59
סוף זמן קריאת שמע:
09:50
סוף זמן תפילת שחרית:
11:33
חצות (היום):
11:59
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:37
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:14
הדלקת נרות:
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:04
לילה (צאת הכוכבים):
23:33
חצות הלילה (הלילה):
51:12 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):