ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון ז. כסלו ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:42
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:29
זריחה (הנץ החמה):
08:59
סוף זמן קריאת שמע:
09:50
סוף זמן תפילת שחרית:
11:32
חצות (היום):
11:59
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:37
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:04
לילה (צאת הכוכבים):
23:33
חצות הלילה (הלילה):
51:14 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):