ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 6. דצמבר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:05
עלות השחר (עלות השחר):
05:40
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:27
זריחה (הנץ החמה):
08:57
סוף זמן קריאת שמע:
09:49
סוף זמן תפילת שחרית:
11:31
חצות (היום):
11:58
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:32
חצות הלילה (הלילה):
51:22 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

י"ב בכסלו הוא יום פטירתו של מייסד חב"ד.אורג, הרב יוסף יצחק קייזן. הרב קייזן היה חלוץ הפצת התורה על-גבי האינטרנט, והוא קיבל את התואר "אבי היהדות באינטרנט".