ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני י״א. כסלו ה׳תשפ״ג

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:05
עלות השחר (עלות השחר):
05:39
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:27
זריחה (הנץ החמה):
08:57
סוף זמן קריאת שמע:
09:48
סוף זמן תפילת שחרית:
11:31
חצות (היום):
11:58
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:31
חצות הלילה (הלילה):
51:25 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):