Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
לזמני הדלקת נרות לחצו כאן לקביעת המיקום שלכם

יום ראשון 30 דצמבר 2018

זמנים הלכתיים (זמנים)
לצפיה בזמני ההלכה לחץ כאן כדי לקבוע את המיקום שלך
היסטוריה יהודית

לאחר שיהודי מכובד הואשם שגנב את הוילונות המלכותיים מארמון השליט, כל הקהילה היהודית בפראג היתה נתונה בסכנה. באופן ניסי, אחד מן השרים הודה שהוא גנב את הוילונות, וכך ניצלה הקהילה מאסון.

יום זה נקבע על-ידי הקהילה היהודית בפראג כ"פורים וילונות" כדי להודות לה' על הנס.