הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם ותקבלו מדי שבוע מגזין מרתק!
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני 28 דצמבר 2020

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:18
עלות השחר (עלות השחר):
05:53
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:41
זריחה (הנץ החמה):
09:09
סוף זמן קריאת שמע:
10:00
סוף זמן תפילת שחרית:
11:42
חצות (היום):
12:09
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:42
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:45
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:45
שקיעת החמה (שקיעה):
17:12
לילה (צאת הכוכבים):
23:42
חצות הלילה (הלילה):
51:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):