ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון כ״א. כסלו ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:16
עלות השחר (עלות השחר):
05:50
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:38
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
09:57
סוף זמן תפילת שחרית:
11:39
חצות (היום):
12:06
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:42
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:41
שקיעת החמה (שקיעה):
17:09
לילה (צאת הכוכבים):
23:39
חצות הלילה (הלילה):
50:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי יואל טייטלבוים, האדמו"ר מסטמר, ניצל ממחנה ההשמדה ברגן-בלזן, יחד עם עוד 1368 יהודים, באמצעות מאמציו של ישראל רודולוף קסטנר, שניהל את מאמצי ההצלה בהונגריה (רכבת נוספת נחלצה מן הכיבוש הנאצי בכ"ט באב). קהילת סטמר מציינת יום זה כיום הודאה לבורא עולם.