ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 21. דצמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:15
עלות השחר (עלות השחר):
05:50
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:38
זריחה (הנץ החמה):
09:06
סוף זמן קריאת שמע:
09:57
סוף זמן תפילת שחרית:
11:39
חצות (היום):
12:05
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:38
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:41
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:41
שקיעת החמה (שקיעה):
17:21
צאת השבת:
23:39
חצות הלילה (הלילה):
50:54 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

עזרא, ראש הסנהדרין ומנהיג העם היהודי בתקופת בנין בית המקדש השני, נאם נאום היסטורי לאומה במהלך התכנסות בת שלושה ימים בירושלים. במהלך הנאום הוא הוכיח אותם על כך שסרו מדרכי התורה ושנשאו נשים נכריות (יהודים רבים התבוללו במהלך הגלות בבבל).

הלכות ומנהגים

בימים יט-כ כסלו מציינים החסידים את "ראש השנה לחסידות" (ראה מדור: היום בהיסטוריה היהודית ליום זה) בהוספה בלימוד והפצת רעיונות החסידות, אי-אמירת תחנון, ועריכת "התוועדויות" (התכנסויות חסידים). כמו-כן, ביום זה אנו מתחילים מחזור נוסף של לימוד בספר היסוד של חסידות חב"ד שנכתב על-ידי רבי שניאור זלמן, ספר התניא.