Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שני ד כסלו ה׳תש״פ

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:02
עלות השחר (עלות השחר):
05:37
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:24
זריחה (הנץ החמה):
08:55
סוף זמן קריאת שמע:
09:46
סוף זמן תפילת שחרית:
11:30
חצות (היום):
11:56
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:30
חצות הלילה (הלילה):
51:39 דקות
Shaah Zmanit (שעה זמנית):