ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 19. דצמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:14
עלות השחר (עלות השחר):
05:49
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:37
זריחה (הנץ החמה):
09:05
סוף זמן קריאת שמע:
09:56
סוף זמן תפילת שחרית:
11:38
חצות (היום):
12:04
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:37
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:40
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:40
שקיעת החמה (שקיעה):
17:07
לילה (צאת הכוכבים):
23:38
חצות הלילה (הלילה):
50:55 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

רבי אברהם מימוני הנגיד (מכונה גם: רבי אברהם בן הרמב"ם), היה הבן היחיד של רבי משה בן מימון, הרמב"ם. הוא מילא את מקום אביו כמנהיג הקהילה היהודית בקהיר. רבי אברהם התפרסם בשל תשובותיו שעסקו בתורת אביו. הוא נפטר בקהיר בי"ח בכסלו ד'תתקצח לבריאת העולם (1237).

רבי ברוך ממז'יבוז' היה בן בתו של רבי ישראל "הבעל שם טוב". הוא היה מגדולי מנהיגי החסידות בדור השלישי, אשר לו אלפי חסידים ומעריצים.