ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 17. דצמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:13
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:35
זריחה (הנץ החמה):
09:04
סוף זמן קריאת שמע:
09:55
סוף זמן תפילת שחרית:
11:37
חצות (היום):
12:03
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:40
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:39
שקיעת החמה (שקיעה):
17:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:37
חצות הלילה (הלילה):
50:56 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):