ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון ה. טבת ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:12
עלות השחר (עלות השחר):
05:47
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:35
זריחה (הנץ החמה):
09:03
סוף זמן קריאת שמע:
09:54
סוף זמן תפילת שחרית:
11:36
חצות (היום):
12:03
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:36
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:39
שקיעת החמה (שקיעה):
17:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:37
חצות הלילה (הלילה):
50:57 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

יום ה' בטבת מצויין על-ידי חסידי חב"ד ברחבי העולם כיום שמחה. ביום זה בשנת תשמ"ז (1987), פסק בית המשפט הפדרלי לטובת אגודת חסידי חב"ד בסוגיית הבעלות על הספריה של הרבי השישי מליובאוויטש, רבי יוסף יצחק שניאורסאהן. הפסיקה היתה מבוססת על הקביעה כי הרבי הוא לא איש פרטי אלא שייך לקהל החסידים. הרבי מליובאוויטש, חתנו וממלא מקומו של רבי יוסף יצחק, קרא לנצל יום זה לעידוד הלימוד בספרים וכן לרכישת ספרי יהדות חדשים.