ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון 15. דצמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:12
עלות השחר (עלות השחר):
05:46
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:34
זריחה (הנץ החמה):
09:03
סוף זמן קריאת שמע:
09:54
סוף זמן תפילת שחרית:
11:36
חצות (היום):
12:02
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:35
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:38
שקיעת החמה (שקיעה):
17:06
לילה (צאת הכוכבים):
23:36
חצות הלילה (הלילה):
50:58 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ראובן, הבן הבכור של יעקב ולאה, נולד בחרן בי"ד כסלו בשנת ב'קצג לבריאת העולם. כבן שנולד ראשונה, היה ראובן זכאי לתואר "בכור" ולחלק כפול באדמת הארץ, אך בשל חטאו נלקחה ממנו זכות זו והועברה ליהודה וליוסף. ראובן ניסה למנוע את מכירת יוסף – ללא הצלחה, ולבסוף עבר יחד עם אביו, אחיו וילדיו למצרים, שם הוא נפטר בגיל 125 בשנת ב'שיח לבריאת העולם (1443 לפנה"ס).

ביום י"ד בכסלו, נשא הרבי מליובאוויטש רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, את הרבנית חיה מושקא, בתו של האדמו"ר הקודם רבי יוסף יצחק שניאורסאהן, בוורשה שבפולין. לאחר פטירת רבי יוסף יצחק, הפך חתנו לממלא מקומו בהנהגת חב"ד-ליובאוויטש. בשנת 1953, ב"התוועדות" (התכנסות חסידים) שנערכה לרגל יום זה, אמר הרבי: "זהו היום שקישר בינינו".