ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 15. דצמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:11
עלות השחר (עלות השחר):
05:46
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:34
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
09:53
סוף זמן תפילת שחרית:
11:35
חצות (היום):
12:02
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:35
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:39
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:16
הדלקת נרות:
16:38
שקיעת החמה (שקיעה):
17:05
לילה (צאת הכוכבים):
23:36
חצות הלילה (הלילה):
51:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
יום שמיני של חנוכה
היסטוריה יהודית

בכ"ה בכסלו בשנת ג'תרכב לבריאת העולם, המכבים שיחררו את בית המקדש אשר בירושלים, לאחר שניצחו את הצבא האדיר של אנטיוכוס, שניסה לאלץ את היהודים לעבור על מצוות בוראם. היהודים המנצחים נכנסו לבית-המקדש, חנכו אותו מחדש וביקשו לשוב ולחדש את העבודה בו. אך כל השמן שהיה בבית המקדש חולל על-ידי היוונים, וכאשר היהודים ביקשו להדליק את המנורה מחדש הם מצאו רק פך שמן אחד, בעוד ייצור שמן חדש יארך שמונה ימים. באורח נס, השמן הספיק לשמונה ימים.

לזכר נס זה תיקנו החכמים את חג החנוכה, חג בן שמונה ימים במהלכו מדליקים את החנוכיה בכל לילה ומפרסמים את הנס.

הלכות ומנהגים

היום השמיני של חנוכה נקרא בשם "זאת חנוכה", על שם קריאת התורה המיוחדת ליום זה.

למרות שאת החנוכיה מדליקים בברכה רק בלילה שקודם לכן, נהוג להדליק את החנוכיה במשך היום (ללא ברכה) בבית-הכנסת ובמקומות ציבוריים כדי להוסיף בפרסום הנס.

חנוכה מסתיים בצאת הכוכבים, ועד אז מוסיפים ומקיימים את מנהגי החג (אמירת הלל, ועל הניסים, מאכלי חנוכה ונתינת דמי חנוכה).