ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 14. דצמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:11
עלות השחר (עלות השחר):
05:46
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:34
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
09:53
סוף זמן תפילת שחרית:
11:35
חצות (היום):
12:02
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:35
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:38
שקיעת החמה (שקיעה):
17:18
צאת השבת:
23:35
חצות הלילה (הלילה):
51:00 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

בעשורים הראשונים של המאה החמישית, רב אשי ורבינא יחד עם קבוצת 'אמוראים' (חכמי תלמוד) קיבלו על עצמם את המשימה הכבירה של עריכת ה"תלמוד הבבלי". העבודה כללה איסוף ועריכת שיחות, דיונים ופסיקות של מאות חכמים ופוסקים שאירעו במאתיים השנים מאז שחיבר רבי יהודה הנשיא את המשנה. בי"ג כסלו נפטר רבינא, המחבר האחרון של התלמוד, ולאחר-מכן לא נוספו חלקים בתלמוד (מלבד שינויי נוסחאות מינימליים). יום זה, איפוא, מציין את סיום והשלמת התלמוד הבבלי.