ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 14. דצמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:11
עלות השחר (עלות השחר):
05:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:33
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
09:53
סוף זמן תפילת שחרית:
11:35
חצות (היום):
12:01
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:34
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:37
שקיעת החמה (שקיעה) | תחילת זמן הדלקת נרות חנוכה:
17:05
לילה (צאת הכוכבים):
23:35
חצות הלילה (הלילה):
51:01 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
יום שביעי של חנוכה