ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי י״ב. כסלו ה׳תשפ״ה

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:10
עלות השחר (עלות השחר):
05:45
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:33
זריחה (הנץ החמה):
09:02
סוף זמן קריאת שמע:
09:53
סוף זמן תפילת שחרית:
11:35
חצות (היום):
12:01
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:34
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:38
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:15
הדלקת נרות:
16:37
שקיעת החמה (שקיעה):
17:05
לילה (צאת הכוכבים):
23:35
חצות הלילה (הלילה):
51:02 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

י"ב בכסלו הוא יום פטירתו של מייסד חב"ד.אורג, הרב יוסף יצחק קייזן. הרב קייזן היה חלוץ הפצת התורה על-גבי האינטרנט, והוא קיבל את התואר "אבי היהדות באינטרנט".