ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום ראשון כ״ז. כסלו ה׳תשפ״ד

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:08
עלות השחר (עלות השחר):
05:42
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:30
זריחה (הנץ החמה):
08:59
סוף זמן קריאת שמע:
09:51
סוף זמן תפילת שחרית:
11:33
חצות (היום):
11:59
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:37
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:37
שקיעת החמה (שקיעה) | תחילת זמן הדלקת נרות חנוכה:
17:04
לילה (צאת הכוכבים):
23:33
חצות הלילה (הלילה):
51:10 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
יום שלישי של חנוכה
היסטוריה יהודית

המטר שירד במשך ארבעים יום וארבעים לילה וכיסה את פני הארץ בימי נח פסק בכ"ז בכסלו בשנת א'תרנו לבריאת העולם (המבול עצמו נמשך קרוב לשנה, כפי שמובא בספר בראשית).

קישורים נוספים: עוד על המבול

שנתיים לאחר שנאסר רבי שניאור זלמן מליאדי, "האדמו"ר הזקן" ומייסד חסידות חב"ד (ראה: היום בהיסטוריה היהודית לי"ט כסלו), הוא נאסר שוב בהאשמה דומה שהוא חותר תחת השלטון הצארי. למרות שמאסר זה לא היה קשה כקודמו, החסידים מציינים את הנר החמישי של חנוכה בהתוועדויות (התכנסות חסידים) ובהוספה בלימוד תורתו.

בכ"ה בכסלו בשנת ג'תרכב לבריאת העולם, המכבים שיחררו את בית המקדש אשר בירושלים, לאחר שניצחו את הצבא האדיר של אנטיוכוס, שניסה לאלץ את היהודים לעבור על מצוות בוראם. היהודים המנצחים נכנסו לבית-המקדש, חנכו אותו מחדש וביקשו לשוב ולחדש את העבודה בו. אך כל השמן שהיה בבית המקדש חולל על-ידי היוונים, וכאשר היהודים ביקשו להדליק את המנורה מחדש הם מצאו רק פך שמן אחד, בעוד ייצור שמן חדש יארך שמונה ימים. באורח נס, השמן הספיק לשמונה ימים.

לזכר נס זה תיקנו החכמים את חג החנוכה, חג בן שמונה ימים במהלכו מדליקים את החנוכיה בכל לילה ומפרסמים את הנס.

הרב חיים מצ'רנוביץ היה תלמידם של המגיד ממעזריטש ורבי יחיאל מיכאל מזלוטשוב. הוא חיבר את הספר באר מים חיים – פרשנות על התורה. הוא נפטר ביום השלישי של חנוכה.

הלכות ומנהגים

בחג החנוכה אנו מציינים את "נס פך השמן", ומדליקים בכל לילה את החנוכיה כאשר בכל לילה אנו מוסיפים נר נוסף. הלילה, הלילה הרביעי של חג החנוכה, אנו מדליקים ארבעה נרות (משמאל לימין) (בלוח השנה היהודי, היום מתחיל עם צאת הכוכבים, ולפיכך הערב מתחיל היום הרביעי של חג החנוכה).

הלילה אנו אומרים אומרים 2 ברכות לפני הדלקת החנוכיה: ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם... 1) אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר חנוכה; 2) שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

לחץ כאן לאתר הבית של חג החנוכה

לרגל הנס אנו מוסיפים תפילות מיוחדות. בתפילת הבוקר אנו אומרים "הלל שלם", ובתפילות שמונה-עשרה וברכת המזון אנו מוסיפים את "ועל הניסים". אין אומרים תחנון במהלך כל חג החנוכה.

בחג החנוכה אנו אוכלים מאכלים מטוגנים בשמן כמו לביבות וסופגניות – לזכר נס פך השמן.

מנהג יהודי עתיק הוא לשחק בסביבון עליו כתובות האותיות: נ ג ה פ (ובחו"ל: ש), שהם ראשי תיבות של: נס גדול היה פה (בחו"ל: שם).
קישורים נוספים: המדריך לשחקן הסביבון המתחיל

בחנוכה נוהגים לחלק "דמי חנוכה" לילדים. אדמור"י חב"ד נתנו דמי חנוכה לילדיהם בלילה הרביעי והחמישי, אך הרבי מליובאוויטש עודד את קיום המנהג בכל לילה מלילות החג – חוץ משבת קודש, בה אסור להתעסק עם כספים.