ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 10. דצמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:09
עלות השחר (עלות השחר):
05:43
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:31
זריחה (הנץ החמה):
09:00
סוף זמן קריאת שמע:
09:51
סוף זמן תפילת שחרית:
11:33
חצות (היום):
12:00
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:33
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:37
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:37
שקיעת החמה (שקיעה):
17:04
לילה (צאת הכוכבים):
23:34
חצות הלילה (הלילה):
51:08 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ט כסלו הוא יום הולדתו ויום פטירתו של רבי דובער מליובאוויטש, בנו וממלא מקומו של מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי. רבי דובער התפרסם בשל סגנונו הייחודי וביאוריו הנרחבים לתורת אביו.

רבי דובער נולד בליאזנא אשר בבלרוס, ונקרא בשם דובער על-שם רבו של אביו, רבי דובער "המגיד ממעזריטש" שנפטר בי"ט כסלו בשנה קודם לכן. רבי דובער קיבל את נשיאות חסידות חב"ד לאחר פטירת אביו, והוא התיישב בעיירה ליובאוויטש – שהפכה למקום מושב חסידות חב"ד במשך 102 שנים.

שנה אחת לפני פטירתו הוא נאסר באשמה שהוא חותר תחת יסודות מלכות הצאר, ולאחר-מכן זוכה ושוחרר. רבי דובער נפטר בט' כסלו, בגיל 54.