ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

שבת 7. דצמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:07
עלות השחר (עלות השחר):
05:41
טלית (המוקדם ביותר) (משיכיר):
06:29
זריחה (הנץ החמה):
08:58
סוף זמן קריאת שמע:
09:49
סוף זמן תפילת שחרית:
11:32
חצות (היום):
11:59
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:37
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:16
צאת השבת:
23:32
חצות הלילה (הלילה):
51:17 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):