ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 7. דצמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:06
עלות השחר (עלות השחר):
05:40
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:28
זריחה (הנץ החמה):
08:58
סוף זמן קריאת שמע:
09:49
סוף זמן תפילת שחרית:
11:32
חצות (היום):
11:58
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה) | תחילת זמן הדלקת נרות חנוכה:
17:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:32
חצות הלילה (הלילה):
51:19 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
הלכות ומנהגים

חג החנוכה מתחיל הלילה. בחג זה אנו מציינים את "נס פך השמן", ומדליקים בכל לילה את החנוכיה, כאשר בכל לילה אנו מוסיפים נר נוסף. הלילה, הלילה הראשון של חג החנוכה, אנו מדליקים נר אחד (בלוח השנה היהודי, היום מתחיל עם צאת הכוכבים, ולפיכך הערב מתחיל היום הראשון של חג החנוכה).

בלילה הראשון של חג החנוכה אנו אומרים 3 ברכות לפני הדלקת החנוכיה: ברוך אתה אד-ני, א-לוהינו מלך העולם... 1) אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להדליק נר חנוכה; 2) שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה; 3) שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לחץ כאן לאתר הבית של חג החנוכה