ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 6. דצמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:06
עלות השחר (עלות השחר):
05:40
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:28
זריחה (הנץ החמה):
08:57
סוף זמן קריאת שמע:
09:49
סוף זמן תפילת שחרית:
11:31
חצות (היום):
11:58
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:14
הדלקת נרות:
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:32
חצות הלילה (הלילה):
51:20 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):
היסטוריה יהודית

ה' כסלו הוא יום פטירתו של רבי שמואל אליעזר איידלס, שחיבר פירוש מפורסם על התלמוד הבבלי ונקרא "המהרש"א" (ראשי התיבות של שמו).