ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שלישי 3. דצמבר 2024

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:04
עלות השחר (עלות השחר):
05:38
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:25
זריחה (הנץ החמה):
08:56
סוף זמן קריאת שמע:
09:47
סוף זמן תפילת שחרית:
11:30
חצות (היום):
11:57
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:32
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:31
חצות הלילה (הלילה):
51:31 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):