ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום שישי 2. דצמבר 2022

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
05:03
עלות השחר (עלות השחר):
05:37
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:24
זריחה (הנץ החמה):
08:55
סוף זמן קריאת שמע:
09:46
סוף זמן תפילת שחרית:
11:30
חצות (היום):
11:56
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:31
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:36
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:14
הדלקת נרות:
16:36
שקיעת החמה (שקיעה):
17:03
לילה (צאת הכוכבים):
23:30
חצות הלילה (הלילה):
51:37 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):