ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום חמישי 9. נובמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:45
עלות השחר (עלות השחר):
05:18
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:04
זריחה (הנץ החמה):
08:42
סוף זמן קריאת שמע:
09:36
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:34
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:42
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:45
שקיעת החמה (שקיעה):
17:11
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:02 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):