ב"ה
הזמנים המוצגים כאן הם עבור
תל אביב-יפו, ישראל | שינוי

יום רביעי 8. נובמבר 2023

זמנים הלכתיים (זמנים)
זמנים עבור תל אביב-יפו, ישראל
04:44
עלות השחר (עלות השחר):
05:17
זמן טלית ותפילין המוקדם ביותר (משיכיר):
06:03
זריחה (הנץ החמה):
08:41
סוף זמן קריאת שמע:
09:35
סוף זמן תפילת שחרית:
11:24
חצות (היום):
11:52
המנחה המוקדמת (מנחה גדולה):
14:34
מנחה קטנה (“מנחה קטנה”):
15:42
פלג המנחה (“פלג המנחה”):
16:46
שקיעת החמה (שקיעה):
17:12
לילה (צאת הכוכבים):
23:24
חצות הלילה (הלילה):
54:10 דקות
שעה זמנית (שעה זמנית):